1-کاربرد رایانه در برق

http://lziau.ac.ir/fa/wp-content/uploads/2013/01/ORCAD.pdf 

2-تجهیزات پست 

http://vatanpdf.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA/

 3-حفاظت سیستم های قدرت 

http://www.power2.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA

 4-مبانی سیستم های قدرت 

http://s4.picofile.com/file/7936004301/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_www_afshinghezeljeh_et_ir.rar.html 

5- مکانیک کاربردی 

http://s3.picofile.com/file/7608444622/2.rar.html 

6-هیدرولیک و پنوماتیک 

http://dlbook.net/?p=7526 

7-زبان  تخصصی و بررسی سیستم های قدرت 2  

 مراجعه به انتشارات دانشگاه 

8-تحلیل مدار 

تهیه جزوه از دانشجویان دانشکده فنی شریف 

9-فیزیک 2 

تهیه جزوه از دانشجویان الکترومغناطیس دانشگاه آزاد ابرکوه (ساعت کلاس: جمعه 11-8) 

10- آز فیزیک 1 

تهیه تحقیق کامل در رابطه با آز فیزیک 1 و مطالعه بحث تحلیل خطای اندازه گیری در آن جهت آزمون

+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر ۱۳۹۳ساعت 8:22  توسط مهندس بصیری  |