نمره

شماره دانشجویی

ردیف نمره

شماره دانشجویی

ردیف

۸/۵

۸۷۰۶۹۵۵۵۱

۱۰

۳

۸۸۶۶۰۱۰۰۰۰۲

۱

۸/۷۵

۸۶۰۹۷۱۵۴۹

۱۱

۱۰

۸۹۸۰۱۰۹۸

۲

۷/۷۵

۸۷۶۶۰۰۰۵

۱۲

۶/۵

۸۹۰۸۱۶۱۲۲

۲

۷/۲۵

۸۷۰۶۹۵۵۴۱

۱۳

۶/۷۵

۸۸۶۶۰۱۰۰۰۰۱

۴

۳/۷۵

۸۸۰۶۸۶۶۰۰

۱۴

۸

۸۸۶۶۰۱۰۰۰۰۳

۵

۶/۵

۸۷۶۶۰۰۰۸

۱۵

۶/۷۵

۸۷۰۶۹۵۴۸۹

۶

۱/۵

۸۸۰۸۶۶۴۷

۱۶

۱۱

۸۷۰۶۹۵۵۴۸

۷

۱۰/۲۵

۸۷۶۶۰۰۰۲

۱۷

۱۰

۸۷۰۶۹۵۴۹۱

۸

۹/۵

۸۸۶۶۰۱۰۰۰۰۱

۱۸

۱۴/۲۵

۸۷۶۶۰۰۰۶

۹

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی 1389ساعت 11:54  توسط مهندس بصیری | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
هفته سوم خرداد 1393
هفته دوم خرداد 1393
هفته اوّل خرداد 1393
هفته چهارم اردیبهشت 1393
هفته دوم اردیبهشت 1393
هفته اوّل اردیبهشت 1393
هفته چهارم فروردین 1393
هفته دوم اسفند 1392
هفته اوّل اسفند 1392
هفته چهارم آذر 1392
هفته چهارم آبان 1392
هفته سوم آبان 1392
هفته اوّل خرداد 1392
هفته اوّل اردیبهشت 1392
هفته چهارم اسفند 1391
هفته دوم اسفند 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اوّل بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته اوّل دی 1391
هفته سوم آذر 1391
هفته دوم آذر 1391
هفته دوم تیر 1391
هفته اوّل تیر 1391
هفته سوم خرداد 1391
هفته دوم خرداد 1391
هفته اوّل خرداد 1391
هفته دوم اردیبهشت 1391
هفته چهارم اسفند 1390
هفته دوم بهمن 1390
هفته اوّل بهمن 1390
هفته چهارم دی 1390
هفته سوم دی 1390
هفته دوم دی 1390
هفته اوّل دی 1390
آرشيو
آرشیو موضوعی
1-گزيده­ای از فعاليت­ها و سوابق علمی و پژوهشی
2-نمونه سوالات درس مغناطیس
3-حل المسائل درس بررسی
پیوندها
سامانه گلستان دانشگاه پیام نور
آموزشکده فنی شریف شهرستان ابرکوه
دانشگاه آزاد اسلامي يزد
دانشگاه آزاد اسلامي ابركوه
ورود به سامانه دانشجويي دانشگاه آزاد ابركوه
استاد حسين دانشمند شيرازي
فقط مهندسي برق
مترجم زبان
مهندس روزبه منصوری
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM